Unga + politiker = Sant

8 ungdomar har under 3 veckor i sommar sommarjobbat i ”Demokratiprojekt 2017”. Ett av deras uppdrag under detta sommarjobb var att planera och genomföra ett evenemang med temat ”Ungas inflytande” för andra unga i Sundsvall. Nu är det dags för Läs mer…