Matfors fritidsgård är Qualiscertifierad

Matfors fritidsgård har kvalitetsgranskats och fick höga 98 av 105 möjliga poäng.

I rapporten kan man bland annat läsa att: 

  • Matfors fritidsgård har god kvalitet inom både huvudprocesser och stödprocesser.
  • Förhållningssättet hos personal och ungdomar på gården är respektfullt.
  • Besökarna bemöts av en lyhördhet och ett demokratiskt arbetssätt.
  • Det är en styrka som genomsyrar gårdens arbete.
  • Ungdomarna har möjlighet att påverka aktiviteter och vara delaktiga i beslut som tas på gården.
  • De tilldelas ansvar för olika uppgifter/uppdrag. Målet är att stärka självkänsla och identitet.

Vid vårt besök upplever vi en varm och trygg miljö för både personal och ungdomar. Alla grupper bekräftar också detta i våra intervjuer. Gårdens organisation och ett tydligt ledarskap med uppdrag för personalen och uppföljning av hur de genomförs utvecklar verksamheten.

Kommunens dokumenterade mål, uppdrag och utbildning utifrån forskningsrön för alla fritidsledare, ger ett stöd för alla från enhetschefer till fritidsledare att driva ett systematiskt kvalitetsarbete. Delaktigheten hos personalen och gårdsbesökarna är stor, då kontinuerliga uppföljningar av ekonomi, aktivitetsutbud och öppettider diskuteras. Kvaliteten på verksamheten är god och de når steg 6 och 7 i alla kvalitetsområden.

Grattis till personalen och besökarna på Matfors fritidsgård!

Relaterade inlägg

Vad händer under Jullovet?
besök 0
Snart dags för jullovet! Vad händer i Sundsvall under jullovet? Här presenterar vi en rad olika event för dig som är ledig snart…
Centrumvillan använder boxning för att inkludera nysvenskar...
besök 429
Allt startade 2016 som ett projekt mot psykisk ohälsa men riktades om till ett integrationsprojekt för ensamkommande flyktingar och är idag en välbesö...
Vad händer under Höstlovet 2017?
besök 0
Vad händer under höstlovet för dig som är ungdom i Sundsvall? Allt från filmer, konserter, International Games Week på Kulturmagasinet, disco, fotboll...
Skolavslutning 2017 på fritidsgårdarna
besök 1486
Torsdag 15 juni är det skolavslutning i Sundsvall och fritidsgårdarna har en massa aktiviteter för dig! Alnö fritidsgård öppet 17.30-23.30  De spel...
Share

Kommentera detta

kommentarer