Alnö fritidsgård

Alnö fritidsgård ligger centralt på Alnö, i Vibackehuset, tillsammans med skola och bibliotek

Centrumvillan

Centrumvillan är ett allaktivitetshus som ligger i Granloholm.